Yüksek Dereceli Memurlar

Herkesin merak ettiği sorulardan birisidir en yüksek maaş alan memurlar kimlerdir ve ne kadar maaş...
Kayyum olarak göreve atanan kişiler yaptıkları görevler belli bir malın yönetilmesi veya belli bir işin yapılması...
(KİT) Kamu İktisadî Teşebbüsü olarak nitelendirilen kavramı devletten devlete değişmekle birlikte, genel itibariyle kamusal kaynakları kullanmak...
Üniversitelerde ve çeşitli kurumlarda görev alan Enstitü Sekreterleri olarak görev alan kişiler bağlı oldukları kurul için...
Kaymakamlık hemen hemen her üniversite mezununun hedeflediği ve bu mevkiye gelmek iiçn yoğun çaba sarr...
Üniversitelerde öğretim üyesi kadrosunda görev yapan  akademisyenlere verilen bir unvandır yardımcı doçent. Bu ünvanı alabilmek için...
İdarenin stratejik planlama çalışmalarına yönelik bir hazırlık programı oluşturmak, idarenin stratejik planlama sürecinde ihtiyaç duyulacak...
Mülki idarenin denetlenmesi ile görevli, içişleri kamu hizmeti görevlileridir. Meslekte askerlik hariç 6 yılını doldurmuş,...
HSYK ( Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu ); Türkiye Cumhuriyeti’nde hâkim ve savcıları mesleğe kabul...
Kamu kurumları günümüzde daire isimleri ile anılmaktadır. Kamu kurumları günümüzde kişilerin devlet ile olan işlerini...
Sayıştay Kurumu bünyesinde görev yapan Sayıştay Denetçileri inceleme, denetleme ve raporlama görevlerini icra ederler. Sayıştay...
Hakim maaşları konusunda sizlere detaylı bilgiler vermeyi hedefliyoruz. Öncelikle hakim olabilmek için bazı şartlar vardır....
Noter maaşları, hakkında bilgiler vereceğiz. Noterlik mesleği, ülkemizde epeyce yaygın bir iştir. Noter işi yapana...
Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan müfettişler, çalışma şartları ve müfettiş maaşları hakkında bilgiler vermeyi...
Akademisyenlerin son zamanlar da yapılması planlanan zamlar yapıldı. Akademisyen maaşları 2014 yılının Kasım ayında TBMM yetkisiyle...
Müsteşar, almış olduğu görev itibariyle kıdem sırasında bakandan sonra gelen yüksek dereceli memurlar sınıfında yer...