2016-MHUY Maliye Bakanlığı Mali Hizmetler Uzman

2016-MHUY Maliye Bakanlığı Mali Hizmetler Uzman

ÖSYM tarafından yapılan Maliye Bakanlığı Mali Hizmetler Uzman Yardımcılığı Özel Yarışma Sınavı Başvuru İşlemleri 10 Eylül 2015 ile 16 Eylül 2015 tarihleri arasında yapılacaktır.

Sınava ön başvurular 10-16 Eylül 2015 tarihleri arasında, nihai başvurular ise 29 Eylül-7 Ekim 2015 tarihleri arasında alınacaktır. Sınava, 2014 veya 2015 yıllarında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS) KPSSP49 puan türünden yetmiş beş (75) ve üzerinde puan almış olanlar başvurabilecektir. Bu koşulu sağlamayan adayların ön başvuruları sistem tarafından engellenecektir. Sınava, 1 Ocak 2015 tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış (1 Ocak 1980 tarihinde ve bu tarihten sonra doğanlar) olanlar başvurabilecektir. Bu koşulu sağlamayan adayların ön başvuruları sistem tarafından engellenecektir. En az dört yıllık lisans eğitimi veren Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinden veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurtiçi veya yurtdışı öğretim kurumlarından mezun olanlar (Nihai başvuru aşamasında mezun olmayan adayların başvurusu sistem tarafından engellenecektir.) başvurabilecektir.

Başvuru işlemlerinde; ÖSYM tarafından mezun olunan lisans programına ilişkin bir engelleme yapılmayacaktır. Adaylar ön başvurularını, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numarası ve aday şifreleri ile bireysel olarak elektronik ortamda yapacaklardır. Ön başvuru yapacak adaylardan hizmet bedeli olarak 10,00 TL ön başvuru ücreti (ÖSYM’nin internet sayfasında yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile ÖSYM adına yatırılacaktır.) tahsil edilecektir.

Sınava başvuracak adayların KPSS puanları, ÖSYM tarafından ön başvuru esnasında kontrol edilecektir. Ön başvuruda yukarıda belirtilen puan şartını taşımayan adayların başvuruları sistem tarafından engellenecektir. Adaylar sınava ön başvurularını yaptıktan sonra 10,00 TL ön başvuru ücretini, 10-17 Eylül 2015 tarihleri arasında yatıracaklardır. Ön başvuru ücretini yatırmayan adayların yapmış oldukları ön başvurular işleme alınmayacaktır. Ön başvuru yaparak ön başvuru ücretini yatıran adaylar, en yüksek puandan aşağıya doğru sıralanacaktır. Atama yapılacak 241 kadronun yirmi katı aday (4820 aday), nihai başvuru yapacaktır. Sıralamada en son adayın aldığı puanla aynı puana sahip aday da listeye dâhil edilecektir. Ön başvuru sonuçları, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr İnternet adresinden duyurulacaktır. Sıralamaya giren adaylardan sınava katılmak isteyenler, nihai başvurularını elektronik ortamda ÖSYM başvuru merkezleri (tüm il/ilçe ÖSYM Sınav Koordinatörlükleri) aracılığıyla veya bireysel olarak İnternet aracılığıyla (ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr İnternet adresinden) yapacaklardır. ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerinin adresi ÖSYM’nin İnternet sayfasında yer almaktadır. ÖSYM Sınav Koordinatörlükleri başvuruları, resmi iş gününde ve resmi iş saatleri arasında alacaklardır. ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sisteminde hiç kaydı bulunmayan adaylar, ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sisteminde geçerli bir fotoğrafı (*) bulunmayan adaylar ile eğitim bilgilerinde değişiklik olan adaylar, nihai başvurularını ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerinden yapacaklardır. ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sisteminde geçerli bir fotoğrafı (*) bulunan adaylar, eğitim bilgilerinde bir değişiklik bulunmuyor ise nihai başvurularını bireysel olarak İnternet aracılığıyla (ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr İnternet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile) veya diledikleri bir ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerinden yapacaklardır. Posta yoluyla başvuru alınmayacak, elden yapılmak istenen başvurular kabul edilmeyecektir. Sadece elektronik ortamda yapılan başvurular geçerli olacaktır. *

Geçerli fotoğraf: Son 50 ay içerisinde ÖSYM tarafından yapılan bir sınava bir başvuru merkezi aracılığıyla başvuru yapmış ve başvuru aşamasında fotoğrafı başvuru merkezi görevlisi tarafından çekilerek ÖSYM kayıtlarına alınmış adaylar ile son 50 ay içerisinde herhangi bir nedenle bir başvuru merkezinden fotoğraf güncellemesi gerçekleştirmiş adayların ÖSYM kayıtlarındaki fotoğrafı geçerli fotoğraftır.

ÖSYM tarafından yapılan; başvuruların alınması, sınavın uygulanması, güvenlik önlemleri, sınav ücretinin yatırılması, sonuçlara itiraz vb. sınav ile ilgili güncel gelişmeler, başvuru tarihlerinde ÖSYM tarafından adaylara duyurulacaktır. Ön başvuru sonrasında sıralamaya dâhil olan adaylar, ÖSYM’nin İnternet adresinden edinecekleri Aday Başvuru Formunu (Sınava başvuru tarihlerinde yayımlanacaktır.) doldurmuş olarak ÖSYM Başvuru Merkezlerine şahsen başvuracaklar veya ÖSYM’nin ais.osym.gov.tr İnternet adresinden bireysel başvuru yapacaklardır. Bir başvuru merkezinden başvuru yapacak adayların başvurularını yaparken, doldurulmuş Aday Başvuru Formu ile birlikte nüfus cüzdanı veya / süresi geçerli pasaportlarını yanlarında bulundurmaları zorunludur. İlk kez eğitim bilgilerinin sisteme kaydı yapılacak adaylar ile eğitim bilgilerinde değişiklik olanların bu bilgileri, başvuru merkezi görevlisi tarafından belgeye dayalı olarak eğitim bilgilerini gösterir resmî belgeleri ile (diploma/mezuniyet belgesinin onaylı bir örneği) kontrol edilerek alınacaktır. Bu durumdaki adayların eğitim bilgilerini gösterir onaylı resmi belgeyi başvuruda yanlarında bulundurmaları ve başvuru merkezi görevlisine teslim etmeleri zorunludur. Adayların, başvuru yapmadan önce Maliye Bakanlığı tarafından duyurulan başvuru koşullarını dikkatlice incelemeleri, tüm koşullarını taşıdıkları takdirde sınava başvuru yaparak sınav ücretini ödemeleri yararlarına olacaktır. Bu konuda adaylar, ayrıntılı bilgiye Maliye Bakanlığının Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün http://kontrol.bumko.gov.tr internet adresinde yer alan sınav başvuru ve tercih kılavuzundan ulaşabileceklerdir.

2- Başvuru merkezi görevlisi tarafından adayın Aday Başvuru Formundaki bilgileri ile birlikte web kamerayla alınacak fotoğrafı da elektronik ortama aktarılacaktır (ÖSYM kayıtlarında geçerli bir fotoğrafı (*) bulunan adayların fotoğraflarının çekilmesi sistem tarafından engellenmektedir.). Fotoğraf, adayın fiziksel olarak tanınmasını sağlayacak nitelikte olmalıdır. Başvuru merkezi görevlisi adayın bilgilerini ve fotoğrafını elektronik ortama aktardıktan sonra yazıcıdan alacağı Aday Başvuru Kayıt Bilgileri formunu kontrol etmesi için adaya verecektir. Aday belgeyi kontrol edecek ve bilgiler doğru ise imzalayıp görevliye onaylaması için geri verecektir. Bu aşamadan sonra kişisel bilgilerin doğruluğundan aday sorumlu olacaktır. Belge üzerindeki onay kodu sisteme girildikten sonra başvuru işlemi yapılmış olacaktır. Onay kodu sisteme girilmeyen durumlarda başvuru işlemi geçersizdir ve sorumluluk adaya aittir.

Adaylar başvuruda başvuru hizmeti ücreti ödeyeceklerdir. Başvuru işlemini yapan adaylar sınav ücretini süresi içinde yatırarak başvurularını tamamlayacaklardır. Sınav ücretini süresi içinde yatırmayan adayların başvuru bilgileri iptal edilecek ve bu adaylara Sınava Giriş Belgesi düzenlenmeyecektir. ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr İnternet adresinden bireysel olarak İnternet aracılığıyla başvuru yapan adayların başvurularının tamamlanması için başvuru ekranında “Başvuru İşlemi ÖSYM’ye Bildirilmiştir.” açıklamasını mutlaka görmeleri, süresi içinde sınav ücretini yatırmaları ve aday başvuru kayıt bilgilerinin bir dökümünü yazıcıdan alarak, başvurunun diğer aşamalarında gerekebileceğinden özenle saklamaları gerekmektedir. Başvuru süresi içinde engelli olmayan, ancak, başvuru süresi tamamlandıktan sonra engelli duruma gelen adaylardan, engelli salonu dışındaki sınav salonlarında sınavlarını yapmalarına engel fiziki durumlarında meydana gelen değişiklikler (alçı, sargı bezi kullanma, hastalık, ortopedik engel, sağlık ile ilgili kullanılması zorunlu araç gereç vb.) sağlık raporu ile belgelendirilerek, Genel Amaçlı Dilekçe örneği ile sınavın yapılacağı hafta içerisinde Çarşamba günü saat 17.00’ye kadar ÖSYM-SHDB’ye ulaştırılmalıdır. Bu adaylardan raporları kabul edilenler “Engelli Salonu”nda sınava alınacaklardır. Engelli Salonu dışında sağlık nedeniyle de olsa herhangi bir alçı, sargı bezi, koltuk değneği vb. kullanılmaz. Adaylar, sınava başvuru işlemini yaparak sınav ücretini ödedikten sonra, başvuru süresi içinde başvuru bilgilerini ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr İnternet adresinden kontrol etmeli ve aday başvuru kayıt bilgilerinin bir dökümünü edinerek sınavın diğer aşamalarında gerekebileceğinden özenle korumalıdır. Adayların Aday Başvuru Formuna yazdıkları bilgilerin ve http://ais.osym.gov.tr İnternet adresinden girişini yaptıkları bilgilerinin sorumluluğu kendilerine aittir. Bu bilgilerdeki eksik ve yanlışlar yüzünden doğacak sonuçlardan aday sorumlu olacaktır. Bir adayın beyanının gerçeğe uymadığı tespit edildiği takdirde bu aday, aradan geçen süreye bakılmaksızın bu sınavdan elde ettiği tüm haklarını kaybedecektir. Başvurusunu yapmayan, başvuru koşullarını taşımayan, başvuru koşullarını taşımadığı hâlde sınav ücretini yatıran, başvurusu geçersiz sayılan, birden fazla sınav ücreti yatıran, sınava girmeyen veya giremeyen, sınava alınmayan veya sınavdan çıkarılan, sınavda başarı sağlayamayan veya sınavı geçersiz sayılan, ücret gerektirmeyen bir işlem için ücret yatıran, sıralamaya giremeyen, aynı işlem için birden fazla ödeme yapan adayların ödedikleri ücretler geri verilmez. Başvuru işlemini yaparak sınav ücretini yatıran her aday için ÖSYM tarafından, adayların hangi bina ve salonda sınava gireceklerini, sınav tarihini ve saatini gösteren Sınava Giriş Belgesi hazırlanacaktır.


Adaylar bu belgelerini ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr İnternet adresinden T.C. Kimlik Numarası ve aday şifresi ile edinecektir. Adaylar sınava, sınavın yapılacağı hafta içerisinde ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr İnternet adresinden T.C. Kimlik Numarası ve aday şifresi girerek edinecekleri Sınava Giriş Belgesi ve nüfus cüzdanı/süresi geçerli pasaportu ile kabul edilecektir. Nüfus cüzdanı veya pasaport dışında, zorunlu askerlik görevini ifa eden er/erbaşlar ile askerî öğrenciler için askerî kimlik belgesi (Bu özel durum, muvazzaf askerler için geçerli değildir.), Türk vatandaşlığından izin ile ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait Pembe/Mavi Kartlar ile çipli, manyetik şeritli, 16 rakamdan oluşan baro kart ve 7 rakamdan oluşan güvenlik kodu bulunan geçerlilik tarihi dolmamış resmi Avukat Kimlik Belgesi özel kimlik belgesi olarak kabul edilecektir. Bunların dışındaki, sürücü belgesi, meslek kimlik kartları vb. diğer tüm belgeler sınava giriş için geçerli belgeler olarak kabul edilmeyecektir.

Nüfus cüzdanında soğuk damga basılı olmalı, adayın sınav görevlilerince kolaylıkla tanınmasını sağlayacak güncel bir fotoğrafı ve T.C. Kimlik Numarası bulunmalı, pasaportun süresi geçerli olmalıdır. Üzerinde soğuk damga, güncel bir fotoğraf veya T.C. Kimlik Numarası bulunmayan (TC Kimlik numarası elle veya daktilo ile sonradan yazılmış veya ilave edilmiş olmamalıdır.) nüfus cüzdanları ile geçerlilik süresi bitmiş pasaportlar kabul edilmeyecektir. Bir aday bu belgeleri yanında olmadığı hâlde ÖSYM Sınav Koordinatörünün, ÖSYM Temsilcilerinin, bina veya salon görevlilerinin kararıyla herhangi bir salonda sınava alınmış olsa bile, bu adayın sınavı ÖSYM Yönetim Kurulunca geçersiz sayılacaktır. Sınav için gerekli olan iki adet kurşunkalem, silgi, kalemtıraş ve peçete her bir aday için ÖSYM tarafından temin edilecektir. Tüm adaylar, 26 Eylül 2012 tarihli ve 28423 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Adayların ve Sınav Görevlilerinin Sınav Binalarına Giriş Koşullarına İlişkin Yönetmelik” hükümlerine ve diğer ilgili mevzuata uymak zorundadır. Sınav bina/salonları ÖSYM tarafından kurulacak güvenlik kameraları ile izlenebilecektir. Kamera kayıtları gerektiğinde kanıt olarak kullanılacaktır. ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine erişim için şifresini unutan adaylar, Sınav Koordinatörlerine nüfus cüzdanı/süresi geçerli pasaportları ile şahsen başvurarak ücreti karşılığında yeni şifrelerini edinebileceklerdir. Şifrenin edinilmesi ile ilgili ayrıntılı bilgi, ÖSYM’nin İnternet sayfasında bulunmaktadır. Sınav Konuları Sınavda adaylara, çoktan seçmeli sorulardan oluşan İktisat, Maliye, Hukuk ve Muhasebe testleri uygulanacaktır. Sınavda toplam 60 soru bulunacaktır. Soruların testlere dağılımı eşit olacaktır. Testlerin konuları aşağıda belirtildiği şekilde olacaktır: İktisat: 1) Makro İktisat 2) Mikro İktisat 3) Uluslararası İktisat 4) Uluslararası Ekonomik İlişkiler ve Kuruluşlar -3- Maliye: 1) Kamu Maliyesi (Kamu Gelirleri, Kamu Harcamaları, Bütçe, Kamu Borçları)

2) Maliye Politikası,

3) Türk Vergi Sisteminin Genel Esasları Hukuk:

1) Anayasa Hukuku 2) İdare Hukuku (Genel Hükümler-İdari Yargı)

3) Ceza Hukuku (Genel Hükümler)

4) Borçlar Hukuku (Genel Hükümler)

5) Medeni Hukuk (Aile Hukuku hariç)

6) İcra ve İflas Hukuku (Genel Hükümler) Muhasebe: 1) Genel Muhasebe 2) Malî Analiz ve Raporlama Sınavda uygulanacak soruların telif hakları ÖSYM’ye aittir.

Sorular, ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından yayımlanmasına karar verilenler hariç, hiçbir kişi veya kuruma verilmez. Sorular, basılı ya da İnternet ortamında yayınlanmayacaktır. ÖSYM’nin yazılı izni olmadan, hangi amaçla olursa olsun, tamamının veya bir kısmının kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, kullanılması ya da yayınlanması yasaktır. Aksi yönde fiillere karşı, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu gereğince kanuni yollara başvurulacaktır.

Sınava giren adaylar, bu durumu kabul etmiş sayılırlar. Sınav Sonuçlarının Değerlendirilmesi ve Duyurulması Adaylar testteki soruların cevaplarını optik okumaya elverişli cevap kâğıtlarına işaretleyecekler, cevap kâğıtları ÖSYM’de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayarla değerlendirilecektir. Değerlendirmede yalnız doğru cevaplar göz önünde bulundurulacak, yanlış cevaplar dikkate alınmayacaktır. Testteki sorulardan herhangi biri, biçimsel veya bilimsel bir nedenle ÖSYM tarafından “geçersiz” sayıldığı takdirde, bu soru, ilgili testi işaretleyen tüm adaylar için doğru cevaplanmış kabul edilecektir.

Değerlendirme yapılırken; İktisat, Maliye, Hukuk ve Muhasebe testlerine ait ham puanların ortalama ve standart sapmaları hesaplanacak, her 4 test için ayrı ayrı olmak üzere ham puanlar, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecektir.

Bu durumda sınava giren her adayın dört teste ait (İktisat Testi, Maliye Testi, Hukuk Testi ve Muhasebe Testi) standart puanı hesaplanmış olacaktır. Hukuk Testi ve Maliye Testi standart puanlarının yüzde 30’u; İktisat Testi ve Muhasebe Testi standart puanlarının yüzde 20’si toplanacak ve bu şekilde adayın ağırlıklı puanı hesaplanmış olacaktır.

Ağırlıklı puanlar, aşağıdaki formül kullanılarak 100 üzerinden puana dönüştürülecek ve bu puan adayın “Yazılı Sınav Puanı” olacaktır: AP : Adayın ağırlıklı puanı APKCK : En küçük ağırlıklı puan APBYK : En büyük ağırlıklı puan k : Yazılı Sınav Puanlarının en küçüğünü belirlemede kullanılan katsayı (varsayılan değer = 1) Yazılı sınav sonucunda, Yazılı Sınav Puanı yetmiş (70) puandan az olmamak üzere, en yüksek puandan başlanarak giriş sınavı duyurusunda belirtilen kadronun (241) dört katı (964) aday Maliye Bakanlığı tarafından yapılacak sözlü sınava çağrılacaktır. 964 üncü adayla aynı puanı alanlar da sözlü sınava çağırılacaktır. Yazılı Sınav sonuçları ÖSYM’nin internet sayfasından adaylara duyurulacak, adayların adresine postalanmayacaktır. Sınav sonuçları, elektronik ortamda Maliye Bakanlığına verilmiş olacaktır.

70 ve üzeri puan alan ve kontenjana giren adayların sınav sonuç bilgisinde “Sözlü sınava katılmaya hak kazandınız” ibaresi yer alacaktır. 70 ve üzeri puan alan ve kontenjana giremeyen adayların sınav sonuç bilgisinde “MHU Yönetmeliğinin altıncı maddesi gereğince sözlü sınava katılmaya hak kazanamadınız.” ibaresi, 70 puanın altında puan alan adayların sınav sonuç bilgisinde ise “Kazanamadınız.” ibaresi yer alacaktır. Sözlü Sınav, Tercihlerin Alınması, Yerleştirme ve Yerleştirme Sonuçlarının Duyurulması Yazılı ve sözlü sınavda başarılı olan adayların bu sınavlarda aldıkları puanların aritmetik ortalaması hesaplanarak her aday için “Özel Yarışma Sınavı Puanı” ÖSYM tarafından belirlenecektir. ÖSYM, özel yarışma sınav puanı en yüksek olan adaydan başlayarak adaylara başarı sırası tespit edecek ve adayların Özel Yarışma Sınavı Puanını ve başarı sırasını adaylardan tercihlerin alınmasından birkaç gün önce internet sayfasından adaylara duyuracaktır. –

4- Adaylar tercihlerini, ÖSYM tarafından duyurulacak tarihlerde ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr İnternet adresinden T.C. Kimlik Numarası ve aday şifresi ile yapacaklardır. En fazla 30 tercih yapılabilecektir. Yerleştirme, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere yapılacaktır. Yerleştirmede, özel yarışma sınav puanının eşitliği halinde yazılı sınav puanı yüksek olan adaya, bunların da eşit olması halinde geçerli KPSS puanı yüksek olan adaya öncelik verilecektir. Adaylar özel yarışma sınavı başarı sırası ve yaptıkları tercihlere göre ÖSYM tarafından kadro/pozisyonlara yerleştirilecektir. Yerleştirme sonuçları, yerleşen adaylar için elektronik ortamda Maliye Bakanlığına verilecek, ayrıca ÖSYM’nin İnternet sayfasından duyurulacaktır. Yazılı sınav sonucunun incelenmesini isteyen adaylar, sonuçların ÖSYM tarafından elektronik ortamda açıklanmasından itibaren en geç 10 gün içinde, ÖSYM’nin İnternet sayfasında yer alan “Adaylar Tarafından Dilekçe Gönderilmesi ve İşlem Ücretleri” konulu duyuru doğrultusunda Genel Amaçlı Dilekçe örneğini kullanarak ÖSYM’ye başvurmalıdırlar. Sınav sorularına ilişkin itirazlar ise, sınav tarihinden itibaren 3 iş günü içerisinde aynı şekilde yapılmalıdır. Bu adayların inceleme masrafları karşılığı, ÖSYM’nin T.C. Ziraat Bankası Ankara Kamu Girişimci Şubesi 6028011-5229 (IBAN NO: TR 390001002533060280115229) hesabına gerekli ücreti yatırdıklarını gösteren dekontunu dilekçelerine eklemeleri gerekir. Dilekçe ÖSYM Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı 06800 Bilkent/Ankara adresine ulaştırılmalıdır. ÖSYM süresi içinde yapılan itirazları inceleyecek, sonuçlarını adaylara ve gerektiğinde ilgili kuruma 10 gün içerisinde posta ile bildirecektir. Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile üzerinde adayın T.C. Kimlik Numarası, adresi, evrak referans numarası vb. bilgiler yazılı olmayan, imzalanmamış dilekçeler işleme alınmayacak ve cevaplandırılmayacaktır. Süre hesabında ÖSYM Genel Evrak kaydına giriş tarihi esas alınacaktır. ÖSYM aday dilekçelerini ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr İnternet adresinden alabilecek ve/veya adayların vermiş olduğu dilekçeleri https://ais.osym.gov.tr İnternet adresinden cevaplayabilecektir. 6114 sayılı Yasa gereğince sınavlarda kullanılan soru kitapçıkları sınav sonuçlarının ilanından 6 ay sonra, cevap kâğıtları ise 1 yıl sonra imha edilir. ÖSYM’de bulunan her türlü sınav evrakının aslı veya sureti, yargı organlarının aksi kararları olmadıkça, aday dâhil hiçbir kişi ya da kuruma gösterilmez ve verilmez. Ancak, “Adaylar Tarafından Dilekçe Gönderilmesi ve İşlem Ücretleri” duyuru doğrultusunda adaylar, sınavda kullanmış oldukları kendi soru kitapçığı ve cevap kâğıdını ÖSYM’de inceleyebilirler. Sınav Ücreti ve Tahsili Sınava girecek adaylar 29 Eylül-8 Ekim 2015 tarihleri arasında, ÖSYM’nin internet sayfasında yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile ÖSYM adına 120,00 TL (%18 KDV dâhil) sınav ücreti yatıracaklardır. Adaylar, banka/ATM’den sınav ücreti ödemesi yapmamalıdır. Adaylar, sınava başvurularını yaptıktan sonra sınav ücretini yatırmalıdır. Banka işlemlerinden kaynaklanabilecek hatalardan ÖSYM ve Maliye Bakanlığı sorumlu olmayacaktır. Sınavdan sonra yapılan ilk yerleştirmede adaylardan yerleştirme ücreti alınmaz. Ancak, bu sınav sonucuna bağlı daha sonra ÖSYM tarafından yapılacak tüm yerleştirme işlemlerinde adaylardan yerleştirme ücreti alınır.


Bir önceki yazımız olan Uzman Çavuş Maaşları 2017 başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ